,

Lakitutka-tiimi esittäytyy!

By.

Piirros: Kollaasi Lakitutka-tiimiläisistä. Teckning: Ett collage av Lakitutka-teamet.

Vuonna 2024 politiikan ja juridiikan tutkimuskenttä mullistuu, kun LAWPOL-tutkimusinfrastruktuurista julkaistaan ensiversio. Seuraavissa kolmessa blogipostauksessa esittelemme, mitä eri tiimeissä tehdään ja ketkä niissä toimivat. 

LAWPOL on kolmen tiimin yhteishanke: mukana on Turun yliopiston oikeustieteellinen tiedekunta (Lakitutka-tiimi) ja Eduskuntatutkimuksen keskus sekä Åbo Akademin Ihmisoikeusinstituutti. Jokaisella tiimillä on oma vastuualueensa: Turun yliopisto tuo hankkeeseen oikeustieteellisen tiedekunnan kehittämän Lakitutka.fi-palvelun uusine laajennuksineen, Eduskuntatutkimuksen keskuksesta hyödynnetään heidän kokoamaansa FINPARL-politiikka-aineistoa sekä muita politiikkadokumentteja ja työkaluja. Åbo Akademi taas hoitaa ruotsinkieliset käännökset ja aineistolaajennukset kansainvälisen oikeuden ja EU-oikeuden kentille. Yhdessä tiimit luovat kokonaisuuden, jonka avulla niin tutkijat, toimittajat, järjestötyöntekijät, aktivistit kuin muutkin kiinnostuneet käyttäjät pääsevät entistä helpommin perehtymään lainsäädännön valmisteluprosesseihin ja politiikkaan niiden takana. 

Tässä blogissa esittelemme ensimmäiseksi Lakitutka-tiimin kuvitetun tarinan muodossa. Saanemme esitellä: Lakitutka.fi-palvelun rakentamisen huimat vaiheet! 

Piirros: Tyttö istuu penkillä tietokone sylissään ja saa idean. Ritning: En tjej sitter på en bänk med en dator i knät och får en idé.

Lakitutkan uutta ominaisuutta aletaan kehittää, kun käyttäjä havaitsee tarpeen, johon palvelu ei pysty siinä hetkessä vastaamaan: siitä saattaa uupua jokin tietty toiminto tai jotain tiettyjä lainvalmisteludokumentteja. Tällöin Lakitutka-tiimi ottaa asian käsittelyyn  seuraavassa kokouksessa. 

en vägg med en stor skärm. Skärmen visar två personer som deltar i mötet på distans. En av dem säger något.

Kokouksessa Lakitutkan tiimi keskustelee käyttäjän esittämästä tarpeesta ja pohtii, millä aikavälillä tarpeeseen voidaan vastata. Kun idea todetaan toteuttamiskelpoiseksi, suoritetaan työnjako.

Kaksi piirrettyä henkilöä tutkii suurennuslasien avulla ympäristöään. Heidän ympärillään on vanhan näköisiä dokumentteja.

Projektitutkija István Rytkönen ja tutkimusassistentti Fanni Aarniva selvittävät virastojen kanssa, mistä saataisiin täydennettyä Lakitutkan sisältöjä. Monesti varhaisimmat materiaalit ovat syvällä arkistojen kätköissä, joten oikeat asiakirjat löytääkseen joutuu tekemään suoranaista salapoliisityötä. Kun halutut asiakirjat on löydetty, István ja Fanni skannaavat ne tietokoneelle.

Henkilö istuu pöydän ääressä ja näpyttelee tietokonetta. Hänen toisella puolellaan leijuu vanhan näköinen dokumentti, josta menee nuoli tietokoneeseen. Toisella puolella koneesta lähtee nuoli, joka osoittaa pilveen, jossa on ykkösiä ja nollia. Piirros kuvastaa digitointiprosessia.

Kun materiaalit on saatu digitaaliseen muotoon, alkaa projektin toinen tutkija Marjaana Sjölund selvittää, miten niistä saisi Lakitutkan palvelimelle käyttökelpoisia versioita. Marjaana myös visioi ja testailee Lakitutkan muita ominaisuuksia, ja on yhteydessä niistä IT-tiimin Ossi Laineeseen.

Piirros. Koodari istuu toisella puolella kuvaa ja näpyttää jotain tietokoneelle. Hänen tietokoneestaan kulkeutuu monimutkaisen näköinen, abstrakti nauha toiseen tietokoneeseen. Toisen tietokoneen päässä on ryhmä tutkimusassistentteja tutkimassa, mitä koneen näytöllä näkyy.

Ossi Laine työskentelee Turun yliopiston IT-palveluissa suunnittelijana ja on korvaamaton osa Lakitutkan tiimiä. Hän toimeenpanee Lakitutkaan suunnitellut uudistukset ja antaa valistuneita mielipiteitä ominaisuuksien teknisistä toteuttamismahdollisuuksista. Kun jokin uusi toiminnallisuus on tullut julki Lakitutkaan, muu tiimi tutkimusavustajia myöten testailee sitä. Näin pidetään huolta siitä, ettei koodiin ole päässyt virheitä. 

Piirretty henkilö seisoo itsevarmana kuvan keskiössä. Hänen oikealla puolellaan on matkalaukku ja jalkapallo. Hänen yllään paistaa aurinko.

Lakitutka- ja LAWPOL-hankkeiden johtaja Anne Alvesalo-Kuusi ohjailee tiiminsä toimintaa ja visioi tulevaa. Ja kun tarve vaatii, matkaa vaikka Barcelonan yliopistoon kertomaan Lakitutkasta – edistämään läpinäkyvyyden asiaa yli valtakunnanrajojen. Kun uusia ominaisuuksia ilmestyy tasaiseen tahtiin, aina on jotain uutta mitä esitellä. Annella on kansainvälisten kontaktien ohella myös monia muita vastuita, esimerkiksi pitää silmällä uusia rahoitus- ja yhteistyömahdollisuuksia ja löytää oikeat tekijät Lakitutkan ja LAWPOLin tarpeisiin. 

Kaksi piirrettyä henkilöä istumassa lattialla tietokoneet sylissään.

Myös Emma Holkeri ja Anniina Laitakari pitävät huolen, että Lakitutkan uudet ominaisuudet saadaan kaikkien tietoisuuteen ja hyötykäyttöön. He myös koordinoivat LAWPOL-hankkeen kokonaisuutta ja huolehtivat sen etenemisestä aikataulussaan. 

Piirroksessa on neljä tutkimusassistenttia pyöreän pöydän ääressä keskustelemassa.

Tutkimusassistentit Veeti Kainulainen, Jonas Lund, Lauri Salonen ja Fanni Rapala kehittävät MOOC-kurssia, jonka avulla kaikkien kiinnostuneiden ymmärrys lainsäädäntöprosessista kehittyy. Uudet ominaisuudet lisäävät Lakitutkan helppokäyttöisyyttä, ja siksikin niiden tarve opetuskäytössä on suuri.

Piirroksessa on neljä henkilöä kukin tekemässä omia juttujaan. Vasemmalla on pohdiskelevan näköinen tutkija, hänen vieressään toimittaja, joka istuu kivellä ja kirjoittaa tietokoneellaan. Toimittajan vieressä on vauhdikkaan näköinen juristi, joka on menessä väittelemään jonnekin. Juristin vieressä on aktivisti, joka kantaa kylttiä.

Lakitutkaa kehittää pitkä ketju eri ammattilaisia, ja lopulta kaikkien päämäärä on yhteinen: Lakitutkan mutkaton käyttäminen. Tutkijat tutkivat, toimittajat ruotivat, juristit argumentoivat ja aktivistit aktivoivat Lakitutkaa hyödyntäen. Lakitutkan tavoite, eli lakien syntymekanismeihin liittyvän kiinnostuksen lisääminen ja siihen liittyvän tiedonhaun helpottaminen, etenee viikko viikolta.

Teksti: István Rytkönen ja Anniina Laitakari, kuvat: Anniina Laitakari


English (UK)