,

Lakitutka-teamet presenterar sig!

By.

Piirros: Kollaasi Lakitutka-tiimiläisistä. Teckning: Ett collage av Lakitutka-teamet.

År 2024 revolutioneras det politiska och juridiska forskningsfältet då den första versionen av LAWPOL-infrastrukturen lanseras. I de kommande tre blogginläggen presenterar vi vem som arbetar i våra forskningsteam och vad de gör. 

LAWPOL är ett gemensamt projekt mellan det juridiska fakulteten vid Åbo universitet (Lakitutka-teamet), Eduskuntatutkimuksen keskus vid Åbo universitet samt Institutet för mänskliga rättigheter vid Åbo Akademi. Varje team har sina egna ansvarsområden: Åbo universitet tillför Lakitutka.fi-tjänsten med dess nya utvidgningar som utvecklats vid juridiska fakulteten, Eduskuntatutkimuksen keskus bidrar med deras samlade politiska material från FINPARL samt andra politiska dokument och verktyg. Åbo Akademi å andra sidan sköter svenskspråkiga översättningar och expanderingen av EU- och folkrättsliga material. Tillsammans skapar teamen en helhet som såväl forskare, journalister, föreningsarbetare, aktivister som andra intresserade användare kan använda sig för att lättare bekanta sig med lagberedningsprocessen och politiken som ligger bakom dessa. 

I detta blogginlägg presenterar vi först Lakitutka-teamet i formen av en illustrerad berättelse. Låt oss presentera: de spännande skeden av att bygga Lakitutka.fi-tjänsten! 

Piirros: Tyttö istuu penkillä tietokone sylissään ja saa idean. Ritning: En tjej sitter på en bänk med en dator i knät och får en idé.

En ny egenskap i Lakitutka utvecklas då användaren upptäcker ett behov som tjänsten inte kan besvara: det kan vara fråga om att en funktion eller vissa legberedningsdokument fattas. Då behandlas ärendet i följande möte. 

en vägg med en stor skärm. Skärmen visar två personer som deltar i mötet på distans. En av dem säger något.

Under mötet diskuterar Lakitutka-teamet användarens behov och funderar under vilken period det skulle vara möjligt att uppfylla detta behov. Då idéen fastställts som genomförbar, görs ansvarsfördelningen.

Kaksi piirrettyä henkilöä tutkii suurennuslasien avulla ympäristöään. Heidän ympärillään on vanhan näköisiä dokumentteja.

Projektforskaren István Rytkönen och forskningsassistenten Fanni Aarniva utreder tillsammans med myndigheterna varifrån man kan komplettera Lakitutkas innehåll. Ofta är de tidigaste materialen djupt undangömda i arkiv, vilket innebär detektivarbete för att hitta de rätta dokumenten. Då de hittat de önskade dokumenten, skannar István och Fanni dem till datorn.

Henkilö istuu pöydän ääressä ja näpyttelee tietokonetta. Hänen toisella puolellaan leijuu vanhan näköinen dokumentti, josta menee nuoli tietokoneeseen. Toisella puolella koneesta lähtee nuoli, joka osoittaa pilveen, jossa on ykkösiä ja nollia. Piirros kuvastaa digitointiprosessia.

Då materialen omvandlats till digital form börjar teamets andra forskare Marjaana Sjölund reda ut hur dessa kan vidare omvandlas till användbara versioner på servern. Marjaana visualiserar och testar också Lakitutkas andra funktioner och är i kontakt med Ossi Laine från IT-teamet.

Piirros. Koodari istuu toisella puolella kuvaa ja näpyttää jotain tietokoneelle. Hänen tietokoneestaan kulkeutuu monimutkaisen näköinen, abstrakti nauha toiseen tietokoneeseen. Toisen tietokoneen päässä on ryhmä tutkimusassistentteja tutkimassa, mitä koneen näytöllä näkyy.

Ossi Laine arbetar som IT-designer vid Åbo universitets IT-tjänster och är en oersättlig del av Lakitutkas team. Ossi genomför de planerade reformerna och delar med sina upplysta åsikter om de tekniska möjligheterna att genomföra dessa. Då en ny funktion lagts till i Lakitutka, testar resten av teamet dem för att se till att det inte uppstått några fel i koden. 

Piirretty henkilö seisoo itsevarmana kuvan keskiössä. Hänen oikealla puolellaan on matkalaukku ja jalkapallo. Hänen yllään paistaa aurinko.

Lakitutka- och LAWPOL-projektens ledare Anne Alvesalo-Kuusi leder teamets verksamhet och visualiserar det kommande. Och alltid vid behov reser Anne fast till Barcelonas universitet för att berätta om Lakitutka för att främja frågan om transparens över riksgränser. Då nya egenskaper uppdateras regelbundet finns det alltid något nytt att presentera. Vid sidan om sina internationella kontakter, ansvarar Anne också till exempel för att hålla utkik efter nya finansierings- och samarbetsmöjligheter och att hitta de rätta aktörerna för Lakitutkas och LAWPOLs behov. 

Kaksi piirrettyä henkilöä istumassa lattialla tietokoneet sylissään.

Emma Holkeri och Anniina Laitakari ser också till att informationen om Lakitutkas nya egenskaper når alla och finns för allmännyttan. De koordinerar också LAWPOL-projektets helhet och ser till att projektet framskrider enligt tidtabell.  

Piirroksessa on neljä tutkimusassistenttia pyöreän pöydän ääressä keskustelemassa.

Forkningsassistenterna Veeti Kainulainen, Jonas Lund, Lauri Salonen ja Fanni Rapala utvecklar en MOOC-kurs som förbättrar intresserades förståelse om lagstiftningsprocessen. De nya funktionerna ökar på Lakitutkas användarvänlighet och därför är behovet för dem i undervisningen stor.

Piirroksessa on neljä henkilöä kukin tekemässä omia juttujaan. Vasemmalla on pohdiskelevan näköinen tutkija, hänen vieressään toimittaja, joka istuu kivellä ja kirjoittaa tietokoneellaan. Toimittajan vieressä on vauhdikkaan näköinen juristi, joka on menessä väittelemään jonnekin. Juristin vieressä on aktivisti, joka kantaa kylttiä.

Lakitutka utvecklas av en rad professionella som alla har samma målsättning: Den problemfria användningen av Lakitutka. Forskare forskar, journalister analyserar, jurister argumenterar och aktivister utreder med hjälp av Lakitutka. Lakitutkas mål, dvs. att öka på intresset och informationssökning av lagarnas födsel, framskrider vecka för vecka.

Översättning: Chloe Kihlman, text: István Rytkönen och Anniina Laitakari, bilder: Anniina Laitakari


Svenska