,

E-centret presenterar sig!

By.

Piirros merestä. En teckning av havet.

Förutom de juridiska fakulteterna vid Åbo universitet och Åbo Akademi, deltar även Eduskuntatutkimuksen keskus (E-centret) i LAWPOL-projektet. I jämförelse med sina samarbetspartners har E-centret en lite annorlunda forskningsprofil: medan de juridiska fakulteterna vid Åbo universitet och Åbo Akademi fokuserar på lagstiftning och lagberedning, är E-centrets team främst intresserade av politisk diskurs och utvecklingen av nya verktyg för analys av parlamentarisk data.

Arbetet har inte börjat ur intet: Det bygger på datakorpusen FinParl som skapades tidigare som en del av konsortieprojektet "Semattiset parlamentit”, som samlar protokollen från riksdagens plenum från 1907 och framåt - och dokumenten ackumuleras i takt med nya protokoll. Detta datalager, i maskinläsbart format, kommer att fungera som grund för LAWPOL-projektet, i likhet med Lakitutka; det arbete som redan gjorts med FinParl vägleder det framtida arbetet.

Nu är ankaret och seglen hissade och projektet far framåt med full fart. Under resans gång kommer E-centrets team att ha en hel del att göra. Kimmo Elo, specialforskare och en av konsortiets ledare håller i ratten. Vid rodret står IT-designer Timo Ylikännö, som ansvarar för det tekniska genomförandet av infrastrukturen, t.ex. insamlingen av data från externa källor till projektsystemet.

Piirros ankkurista. En teckning av ett ankare.

Eftersom målet är att utveckla en ny infrastruktur för att analysera politiska dokument, i synnerhet dokument från riksdagen, kommer det bästa av tvärvetenskaplighet också att vara framträdande i E-centrets arbete: tvärvetenskaplighet kommer fungera som ett slags bränsle för projektet och i samarbetet kan man dra nytta av expertis inom både datavetenskap/ informationsteknik och lingvistik. Det finns många olika tillvägagångssätt, så E-centrets forskningsassistenter har också en viktig roll i detta:

Forskningsassistent Kristian Martiskainen samarbetar med TurkuNLP-gruppen, som arbetar med datorlingvistik, för att utveckla verktyg för att identifiera teman av intresse från textdata inom politisk forskning med hjälp av naturlig språkbehandling (Natural Language Processing; NLP). Detta är delvis en fråga om digital humaniora och delvis en fråga om kärnan i LAWPOL-projektet. TurkuNLP-samarbetet involverar också forskningsassistent Jaakko Koljonen, som också har bedrivit forskning om sentimentanalys och samlat in forskningslitteratur och metadata för LAWPOL.

Innan man ger sig iväg är det viktigt att planera rutten: när det gäller att utveckla nya digitala verktyg har det varit avgörande att förstå både det arbete som gjorts tidigare och den nya efterfrågan. Forskningsassistent Juuso Laine har kartlagt utbudet av metoder som används i forskning om parlamentarisk data, som kan användas för att bedöma vilka verktyg man ska fokusera på att utveckla. Detta kommer också att fungera som en referenspunkt som en del av utvecklingen av en bibliografi som ska byggas för LAWPOL, som kommer att samla in och systematisera parlamentarisk forskning. Forskningsassistent Oskari Maunuksela har också gjort ett viktigt arbete med att kartlägga befintliga verktyg och data, såsom korpus och digitala arbetsbänkar; liksom metodiken och forskningen kommer granskningen av dess data också att hjälpa till i den framtida utvecklingen av LAWPOL-portalen. Utöver studierna av arbetsbänkar har Oskari bland annat arbetat med metadata om valkretsar och regeringar.

Piirros laivasta. En teckning av ett skepp.

En väsentlig del av både samarbetet inom TurkuNLP och utvecklingen av själva LAWPOL-projektet samt arbetet inom E-centret har varit det redan avslutade FIN-CLARIAH-projektet, som liksom LAWPOL fokuserade på att utveckla en forskningsinfrastruktur lämplig för digitalt material. Detta arbete har fungerat som en viktig resurs i synnerhet för E-centret. Forskningsassistent Markus Korhonen har fokuserat på utvecklingen av verktyg som använder textnätverksmetoder, tillsammans med Pyry Kantanen. Pyry har ansvarat för utvecklingen av själva applikationerna, medan Markus särskilt har fokuserat på behandlingen av den nödvändiga datan. Milstolpar i utvecklingen är applikationerna TNA och KWIC (Key Word in Context) som lanserades i december.

Även om det finns många rörliga delar far E-centrets delprojekt och alla LAWPOL-teamen i slutändan i samma riktning: i horisonten finns en användarvänlig och mångsidig forskningsinfrastruktur som inte bara gör det möjligt för experter att studera ett brett spektrum av politiskt material, utan också för en bredare publik.

Piirros majakasta. En teckning av en fyr.

Översättning: Chloe Kihlman, text: Markus Korhonen, bilder: Pixabay


Svenska