Information om LAWPOL-projektet

Bakom LAWPOL:s forskningsinfrastruktur finns Åbo universitets juridiska fakultet, Eduskuntatutkimuksen keskus och Institutet för mänskliga rättigheter vid Åbo Akademi. LAWPOL-projektet föregicks av Lakitutka-webbtjänsten och samlade politiska material från FINPARL.Båda utnyttjas i LAWPOL-projektet genom att den befintliga datan kombineras och berikas med data från andra källor.

Resultatet är en ny forskningsinfrastruktur vid gränssnittet mellan juridik och politik, LAWPOL.

Historia

Tidigare infrastrukturer
Lakitutka

Materialet består av dokument som skapats under lagstiftningsprocessen, såsom motioner, förberedande dokument från ministerier och dokument från riksdagsutskott.

Till Lakitutka

FINPARL-korpuset

Berikade anföranden från riksdagens plenum sedan 1907 i maskinläsbar form.

LAWPOL - en ny infrastruktur med mer omfattande material och nya egenskaper

Nya material

- EU-reglering
- internationella avtal
- regeringsprogram
- politiska program
- nationella domstolsbeslut
- internationella domstolsbeslut
– forskningslitteratur

Nya digitala verktyg

Metoder som grundar sig på numerisk analys såsom TNA, KWIC

Läs mera om verktygen

Tvåspråkighet

Svenskspråkigt material, översättningar och en infrastruktur på flera språk

Finansiering

LAWPOL-projektet har fått finansiering från Finlands Akademi FIRI2022: Lokala forskningsinfrastrukturer för åren 2023-2025. Finansieringen är en del av finansieringen från EU:s återhämtningsfacilitet.

Svenska