Kuvakollaasi: Eduskunta / Mielenosoitus / Poliisiauto

LAWPOL

En forskningsinfrastruktur vid gränssnittet
mellan juridik och politik

Bilder från vänster till höger: Hanne Salonen / Riksdagen, Hannu Häkkinen / Museiverket, Lauri Putkonen / Helsingfors stadsmuseum

Vad är LAWPOL?

LAWPOL-forskningsinfrastrukturen samlar ihop alla politiska och juridiska material relaterade till lagstiftning. Arbetsgruppen som leds av Åbo Universitet bygger en ny forskningsinfrastruktur för gränssnittet mellan juridik och politik med hjälp av den befintliga Lakitutka.fi -tjänsten och omfattande politiska material från FINPARL.

LAWPOL täcker lagprojektets hela livscykel.Infrastrukturen innehåller dokument skapade av lagberedare, intressentgrupper och experter såväl som nationell och internationell rättspraxis, politiska program, riksdagsdebatter, EU-lagstiftning samt forksningslitteratur.

LAWPOLs nya verktyg befrämjar tvärvetenskaplig forskning, ökar på information om gränssnittet mellan juridik och politik och skärper forskningen av påverkan av förhållandet mellan lagstiftaren, domstolar, forskare och intressegrupper. LAWPOL är lätt att använda och dess digitala verktyg ökar på öppenheten av förvaltning och politik samt tillgängligheten av information på ett betydande sätt. Läs mer om vårt projekt...

Transparens av lagberedningen främjar demokratin

Lakitutka-webbtjänsten belyser lagprojekt och är öppen för alla.

LAWPOL i ett nötskal

För forskargrupper och forskare

Öppen forskningsinfrastruktur speciellt för juridiska och politiska forskare

Juridik, politik, samhällsvetenskap, socialvetenskap...

Följ med lagberedningen

Hela uppkomsthistorian av en lag från EU-nivå till domstolsavgöranden

För alla

Utbildning & advokater

Lokalt samarbete med olika aktörer inom utbildningssektorn och advokatbyråer

Proffs inom sitt område

Ajankohtaista hankkeesta

Svenska