Kuvakollaasi: Eduskunta / Mielenosoitus / Poliisiauto

LAWPOL

Digitala verktyg
för forskning i gränssnittet
mellan juridik och politik

Bilder från vänster till höger: Hanne Salonen / Riksdagen, Hannu Häkkinen / Museiverket, Lauri Putkonen / Helsingfors stadsmuseum

Vad är LAWPOL?

LAWPOL är en ny forskningsinfrastruktur som samlar politiska och juridiska dokument som berör offentligt beslutsfattande på ett ställe och erbjuder digitala verktyg för att undersöka dem. 

Den nya LAWPOL-portalen som bygger på existerande tjänsterna Lakitutkaoch FINPARL.täcker hela beslutsfattandets livscykel, från politiska program till domstolsbeslut. Forskningsinfrastrukturen utvecklas av juridiska fakulteten och Eduskuntatutkimuksen keskus vid Åbo universitet samt Institutet för mänskliga rättigheter vid Åbo Akademi, som var och en bidrar med sin egen särskilda expertis.

LAWPOL innehåller centrala juridiska dokument i lagstiftningsprocessen.Detta omfattar dokument som tagits fram av lagstiftare, intressentgrupper och experter, EU-lagstiftning samt nationell och internationell rättspraxis.

Det finns även lagstiftning som har en politisk dimension.Exempelvis speglar riksdagsdebatter, regeringsprogram och partiprogram den politiska dynamiken samt ideologierna, intressena och konflikterna i beslutsfattandet. Materialet har tidigare varit utspritt på flera olika webbplatser och kommer nu att samlas i en enda portal.

De nya digitala verktygen främjar tvärvetenskaplig forskning, transparens och öppenhet i beslutsfattande och lagstiftning. Framför allt gör det användarvänliga gränssnittet det möjligt att analysera stora datamängder utan att behöva ha djupgående kunskaper om beräkningsmetoder. Läs mer om vårt projekt...

Öppenhet i beslutsfattande och lagberedning främjar demokratin

De användarvänliga digitala verktygen hjälper dig att utforska stora datamängder

LAWPOL i ett nötskal

För forskare, journalister, experter ... och alla andra!

LAWPOL är av särskilt intresse för dem som arbetar i gränssnittet mellan juridik och politik, men infrastrukturen är öppen för alla intresserade!

Bevakning av politiska och rättsliga förberedelser

Utforska bakgrunden till de lagar som intresserar dig, från EU-nivå fram till domstolsbeslut

Hitta svar och bli inspirerad att ställa nya frågor

Vem utövar makt i Finland? På vilket sätt? Hur diskuteras saker och ting? Vilka trender kan observeras?

Aktuellt inom projektet

Svenska