Det är dags för Åbo Akademis Institut för mänskliga rättigheter att presentera sitt LAWPOL-team! 

By.

Share

Kansainvälisen oikeuden kirjoja, folkrättsböcker.

Bild: Åbo Akademis bildbank

LAWPOL är ett samarbetsprojekt mellan Juridiska fakulteten vid Åbo universitet, Centret för riksdagsforskning och Institutet för mänskliga rättigheter vid Åbo Akademi. Vårt LAWPOL-team har två huvudsakliga uppgifter. Vi ska för det första se till att Lakitutka.fi i framtiden fungerar på svenska. Dessutom ansvarar vid för internationaliseringen av LAWPOL. Den finska lagstiftningsprocessen existerar ju inte i ett vakuum, utan påverkas av såväl EU-rätten som folkrätten. Vår andra uppgift är därmed att koppla in det internationella materialet till LAWPOL.

LAWPOL-teamets ledare vid Åbo Akademi är Elina Pirjatanniemi. Hon är professor i juridik och fungerar också som föreståndare för Institutet för mänskliga rättigheter. Hon koordinerar ÅA-teamets arbete och är redo att ta i var det behövs.

Pirjatanniemi berättar ofta att hon skrev sin första akademiska uppsats med en elskrivmaskin. Temat var det kärnvapenfria Norden, men det lämnar vi den här gången. Skrivmaskinen tillät en att korrigera text innan texten trycktes på papper, vilket var höjden av teknologisk utveckling. Hon hade även väldigt fina handskrivna kartotek över sina källor.

Idag är skrivmaskiner och handskrivna kartotek ett minne blott. Tillgången till viktigt material som en studerande, forskare eller någon annan vetgirig person behöver är nästan gränslös. Det betyder dock inte att informationssökningen skulle ha blivit lätt, snarare tvärtom. Det kan vara svårt att veta var man skall söka det som man behöver. Mängden material vållar också problem. Det behövs bra verktyg att sålla fram det väsentliga. Här kommer LAWPOL med i bilden. Det hjälper en att snabbt navigera i kaoset.

I vårt team har vi även forskningsassistent Frida Bergenwall som studerar folkrätt och mänskliga rättigheter vid Åbo Akademi. Till Fridas ansvarsområden hör LAWPOL:s folkrättsliga och internationella innehåll, samt ÅA-teamets interna kommunikation.

Forskningsassistent Chloe Kihlman som studerat EU-rätt och folkrätt vid Maastricht University ansvarar för LAWPOL:s EU-rättsliga helhet, den externa kommunikationen och marknadsföringen för Åbo Akademi-teamets del. 

Frida och Chloe jobbar även tillsammans, i nära samarbete med de andra teamen, med utvecklandet av den svenskspråkiga Lakitutka.

Elina Sagne-Ollikainen kommer med i teamet i mitten av mars. Hon är doktorand i folkrätt vid Institutet för mänskliga rättigheter. Hon kommer att vara en allt-i-allo i teamet och ha sina fingrar med i allt vad vårt team gör.

Få skulle tänka att utvecklingen av en forskningsinfrastruktur är en människorättsgärning. Vi hävdar ändå att så är fallet. LAWPOL gör informationen om lagstiftningsprocessen lättare tillgänglig för allmänheten, vilket stöder allas rätt att delta i samhället. Det om någonting är relevant ur ett människorättsperspektiv. Genom att göra LAWPOL tillgängligt på svenska värnar vi även om de språkliga rättigheterna, vilket givetvis också är viktigt. 

Text: Elina Pirjatanniemi, Frida Bergenwall, Chloe Kihlman, Elina Sagne-Ollikainen 


Svenska