LAWPOL-verktygen

Forskningsinfrastrukturen LAWPOL erbjuder digitala verktyg som gör det möjligt att analysera stora datamängder utan att behöva ha djupgående kunskaper om beräkningsmetoder.

För tillfället innehåller LAWPOL två olika verktyg: KWIC och TNA. Dessa kommer att integreras i LAWPOL-portalen under sommaren. Andra verktyg utvecklas också och kommer att publiceras i ett senare skede.

Keyword in Context (KWIC)

KWIC möjliggör att undersöka sammanhang för begrepp i relation till ett parlamentsanförande.

https://finparl-01.utu.fi/apps/KWIC/

Text Network Analysis (TNA)

Med TNA-verktyget kan du undersöka de begrepp som används av en riksdagsledamot i en riksdagsledamots tal i förhållande till andra ledamöters tal.

https://finparl-01.utu.fi/apps/TNA/

Svenska