LAWPOL-työkalut

LAWPOL-tutkimusinfrastruktuuri tarjoaa digitaalisia työkaluja, jotka mahdollistavat suurten aineistojen tarkastelun ilman laskennallisten menetelmien syvällistä tuntemusta.

Tällä hetkellä LAWPOL sisältää kaksi eri työkalua: KWIC ja TNA. Ne tullaan integroimaan osaksi LAWPOL-portaalia kesän aikana. Kehitteillä on myös muita työkaluja, jotka julkaistaan myöhemmin.

Keyword in Context (KWIC)

KWIC mahdollistaa valitun käsitteen asiayhteyksien tarkastelun osana parlamenttipuhetta.

https://finparl-01.utu.fi/apps/KWIC/

Text Network Analysis (TNA)

TNA-työkalu mahdollistaa kansanedustajan käyttämien käsitteiden tarkastelun yhden kansanedustajan puheissa suhteessa muiden edustajien puheeseen.

https://finparl-01.utu.fi/apps/TNA/

Suomi