Julkaisut

Tältä sivulta löydät LAWPOL-tutkimusinfrastruktuurin avulla tuotetut artikkelit, raportit, opinnäytetyöt ja muut julkaisut. Sivun lopusta löydät LAWPOL-hankkeesta tehtyjä kirjoituksia.

Oletko hyödyntänyt LAWPOL-aineistoa ja/tai työkaluja artikkelissasi tai opinnäytetyössäsi? Ilmoitathan meille niistä osoitteeseen lawpol@utu.fi.

LAWPOL-tutkimusinfrastruktuurin avulla tuotetut julkaisut

Seuraavat julkaisut on tuotettu LAWPOL-tutkimusinfrastruktuurin aineistoa ja/tai työkaluja hyödyntäen.

Artikkelit

2024

Tarkka, O., Koljonen, J., Korhonen, M., Laine, J., Martiskainen, K., Elo, K., & Laippala, V. (2024, May). Automated Emotion Annotation of Finnish Parliamentary Speeches Using GPT-4. In Proceedings of the IV Workshop on Creating, Analysing, and Increasing Accessibility of Parliamentary Corpora (ParlaCLARIN)@ LREC-COLING 2024 (pp. 70-76).

Kankainen, V., Katainen, A., Hautamäki, L., & Warpenius, K. (2024). Representations of alcohol and drug use in the Finnish reform of social and health care service users’ rights. International Journal of Drug Policy128, 104430.

Hämäläinen, H., & Salminen, J. (2024). Lainvalmistelun oikeudelliset puitteet. Lakimies122(2), 194-222.

2023

Ristilä, A., & Elo, K. (2023). Observing political and societal changes in Finnish parliamentary speech data, 1980–2010, with topic modelling. Parliaments, Estates and Representation43(2), 149-176.

2022

Elo, K. (2022). Debates on European Integration in the Finnish Parliament (Eduskunta) 1990-2020. In DiPaDA@ DHNB (pp. 129-145).

Lepinkäinen, N., & Malik, H. M. (2022). Discourses on AI and regulation of automated decision-making. Global Perspectives3(1), 33707.

2021

Elo, K., & Karimäki, J. (2021). Luonnonsuojelusta ilmastopolitiikkaan: Ympäristöpoliittisen puhunnan muutos eduskuntakeskusteluissa 1960–2020. Politiikka63(4).

Hyvönen, E., Sinikallio, L., Leskinen, P., Drobac, S., Tuominen, J., Elo, K., La Mela, M., Koho, M., Ikkala, E., Tamper, M., Leal, R., & Kesäniemi, J. (2021). Parlamenttisampo: eduskunnan aineistojen linkitetyn avoimen datan palvelu ja sen käyttömahdollisuudet. Infromaatiotutkimus, 40(3), 216–244.

Pirjatanniemi, E. (2021). Om sex, samtycke och mänskliga rättigheter. Tidskrift, utgiven av Juridiska Föreningen i Finland, 308-332.

2020

Lähteenmäki, L., & Alvesalo-Kuusi, A. (2020). Beyond the exceptional: Tracing the repercussions of a security speech act. Journal of Language and Politics, 20(3), 407-429.

2018

Alvesalo-Kuusi, A., Bittle, S., & Lähteenmäki, L. (2018). Repositioning the corporate criminal: comparing and contrasting corporate criminal liability in Canada and Finland. International Journal of Comparative and Applied Criminal Justice, 42(2-3), 215-231.

2017

Helminen, M., & Alvesalo-Kuusi A. (2017). Advocating the ‘Good’ Criminal Justice System. The Involvement and Ideas of Civil Society Organisations in Formulating Finnish Criminal Policy. Retfaerd: Nordisk Juridisk Tidsskrift.

2016

Alvesalo-Kuusi, A., & Lähteenmäki, L. (2016). Legislating for corporate criminal liability in Finland: 22-year long debate revisited. Journal of Scandinavian Studies in Criminology and Crime Prevention, 17(1), 53–69.

Raportit

Alitalo, O., Pirjatanniemi, E., & Rytkönen, I. (2023). Kestävän lainsäädännön valmistelu: tapaus ulkomaalaislaki.

Airos, M., Ahlqvist, T., Knudsen, M., Mutanen, A., Rapeli, L., Schauman, J., Setälä M., & Taylor, A. (2022). Ennakointi ja tulevat sukupolvet lainvalmistelun prosesseissa, instituutioissa ja käytännöissä.

Pirjatanniemi, E., Lilja I., Helminen M., Vainio K., Lepola O., & Alvesalo-Kuusi, A. (2021). Ulkomaalaislain ja sen soveltamiskäytännön muutosten yhteisvaikutukset kansainvälistä suojelua hakeneiden ja saaneiden asemaan.

Opinnäytteet

Sjölund, M. (2024). Lainvalmistelua sidosryhmien ja aiempien lainsäädännöllisten ratkaisujen ristipaineessa. Turun yliopisto, pro gradu -tutkielma.

Muut julkaisut

Elo, K. (2022). Koeporauksia laskennallisin menetelmin kansanedustajien eduskuntapuheeseen vuosina 1991–1999 FinParl-aineiston avullaEnnen ja nyt: Historian tietosanomat22(4), 16-32.

Sjölund, M. (2022) Koulutuksella kohti ammattitaitoisempaa turvallisuusalan työkulttuuria: tutkimus yksityisen turvallisuusalan sääntelystä. Acta Legis Turkuensia 1, 25-51.

Sjölund, M., & Rytkönen, I. (2022). Väsymätön lainsäädäntörobotti läpivalaisee lakihankkeet. Haaste 3/2022.

Alvesalo-Kuusi, A. (2020). Lakitutka-verkkosovellus läpivalaisee lainvalmistelun. Turun Sanomat 28.4.2020.

Helminen M., Lundell S., & Alvesalo-Kuusi, A. (2020). Tutkittu tieto kriminaalipoliittisissa lakihankkeissa. Suomen Kulttuurirahasto.

Holkeri, E., Alvesalo-Kuusi, A., Lähteenmäki, L., Peltoniemi, N., & Rytkönen, I. (2019). Turvallisuusmaininnat ja lainvalmistelun perustietoja vuosien 1991–2017 hallituksen esityksissä. Oikeustieteellisen tiedekunnan tutkimusraportteja ja katsauksia 2/2019.

Holkeri, E., Peltoniemi, N., & Alvesalo-Kuusi, A. (2018). Turvallisuuspuhe lisääntynyt lainsäädäntötyössä. Haaste 4/2018.

Tutkimuksia ja selvityksiä Lakitutka-palvelun avulla, päivittyvä blogisivusto.

Kirjoituksia LAWPOL-hankkeesta

Korhonen, M. (2024). Ankkurina informaatiovirrassa – LAWPOL edistää yhteiskunnallisen tiedon saavutettavuutta. Turun yliopiston blogi 29.5.2024.

Sjölund, M. (2024). “Kanainväliset emoankanpidätykset” vai sittenkin kansainväliset ennakonpidätykset? Menneiden vuosikymmenten pölyhiukkaset ja kahvitahrat lainvalmisteluaineiston tutkijan haasteina. Turun yliopiston blogi 8.2.2024.

Elo, K. (2024). LAWPOL-hankkeen kehittämät työkalut auttavat kansanedustajien puheenvuorojen vertailussa ja sanojen analysoinnissa. Turun yliopiston yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan blogi 25.1.2024.

Elo, K. (2023). LAWPOL-hanke rakentaa uusia tapoja hyödyntää politiikkadokumentteja tutkimuksessa ja yhteiskunnassa. Turun yliopiston yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan blogi 16.2.2023.

Sjölund, M. & Rytkönen, I. (2022) Väsymätön lainsäädäntörobotti läpivalaisee lakihankkeetHaaste 3/2022.

Alvesalo-Kuusi, A. (2020). Lakitutka-verkkosovellus läpivalaisee lainvalmistelun. Turun Sanomat 28.4.2020.

Suomi