Tietoa LAWPOL-hankkeesta

Nykyiset infrastruktuurit

Lakitutka.filainvalmistelu läpivalaistuna
Sanahaku-, visualisointi- ja analyysityökalu. Aineistona lainvalmistelussa syntyvät dokumentit: mm. aloitteet, ministeriöiden valmisteluaineistot, eduskunnan valiokuntien asiakirjat.

FINPARL-aineistokorpus
Eduskunnan täysistuntopuheenvuorot vuodesta 1907 lähtien koneluettavassa muodossa ja laajasti rikastettuna.
Ks. ParlamenttiSampo

LAWPOL – uusi infrastruktuuri laajemmilla aineistoilla ja ominaisuuksilla

Uudet aineistot

– EU-sääntely
– kansainväliset sopimukset
– hallitusohjelmat
– poliittiset ohjelmat
– kansalliset tuomioistuinratkaisut
– kansainväliset tuomioistuinratkaisut
– oikeuskirjallisuutta

Uusia työkaluja

laskennallisten ihmistieteiden käyttöön.

Kaksikielisyys

– ruotsinkielisten aineistojen ja käännösten sisällyttäminen
– monikielinen infrastruktuuri

Historia ja rahoitus

LAWPOL-tutkimusinfrastruktuurin takana ovat Turun yliopiston oikeustieteellinen tiedekunta ja eduskuntatutkimuksen keskus sekä Åbo Akademi. LAWPOL-hanketta on edeltänyt kaikille avoin lainvalmistelun dokumentit esille nostava Lakitutka.fi-verkkosovellus sekä FINPARL-politiikka-aineisto. Näitä molempia hyödynnetään LAWPOL-hankkeessa, kun olemassaolevat laajat aineistot tullaan yhdistämään sekä rikastamaan muiden tietolähteiden aineistojen kanssa. Tuloksena on uusi oikeuden ja politiikan rajapinnan tutkimusinfrastruktuuri, LAWPOL.

LAWPOL-konsortio on saanut Suomen Akatemialta FIRI2022: Paikalliset tutkimusinfrastruktuurit -rahoituksen vuosille 2023-2025. Rahoitus on osa EU:n elpymisvälinerahoitusta.

Suomi