Tietoa LAWPOL-hankkeesta

LAWPOL-tutkimusinfrastruktuurin takana ovat Turun yliopiston oikeustieteellinen tiedekunta ja eduskuntatutkimuksen keskus sekä Åbo Akademin ihmisoikeusinstituutti. LAWPOL-hanketta on edeltänyt kaikille avoin, lainvalmistelun dokumentit esille nostava verkkopalvelu Lakitutka.fi sekä poliittista dataa sisältävä korpus, FINPARL. Näitä molempia hyödynnetään LAWPOL-hankkeessa, kun olemassa olevat laajat aineistot yhdistetään ja niitä rikastetaan muiden tietolähteiden aineistojen kanssa.

Tuloksena on uusi oikeuden ja politiikan rajapinnan tutkimusinfrastruktuuri, LAWPOL.

Historia

Aiemmat infrastruktuurit
Lakitutka

Aineistona lainvalmistelussa syntyvät dokumentit, esimerkiksi aloitteet, ministeriöiden valmisteluaineistot ja eduskunnan valiokuntien asiakirjat.

Siirry Lakitutkaan

FINPARL-aineistokorpus

Eduskunnan täysistuntopuheenvuorot vuodesta 1907 lähtien koneluettavassa muodossa ja laajasti rikastettuna.

LAWPOL – uusi infrastruktuuri laajemmilla aineistoilla ja ominaisuuksilla

Uudet aineistot

– EU-sääntely
– kansainväliset sopimukset
– hallitusohjelmat
– poliittiset ohjelmat
– kansalliset tuomioistuinratkaisut
– kansainväliset tuomioistuinratkaisut
– tutkimuskirjallisuutta

Uudet digitaaliset työkalut

Laskennallisiin ihmistieteisiin perustuvat menetelmät, esim. TNA, KWIC

Lue lisää työkaluista

Kaksikielisyys

Ruotsinkieliset aineistot, käännökset sekä monikielinen infrastruktuuri

Rahoitus

LAWPOL-konsortio on saanut Suomen Akatemialta FIRI2022: Paikalliset tutkimusinfrastruktuurit -rahoituksen vuosille 2023-2025. Rahoitus on osa EU:n elpymisvälinerahoitusta.

Suomi