Kuvakollaasi: Eduskunta / Mielenosoitus / Poliisiauto

LAWPOL

Digitaalisia työkaluja
politiikan ja oikeuden
tutkimiseen

Kuvat vasemmalta oikealle: Hanne Salonen / Eduskunta, Hannu Häkkinen / Museovirasto, Lauri Putkonen / Helsingin kaupunginmuseo

Mikä on LAWPOL?

LAWPOL on uusi tutkimusinfrastruktuuri, joka kokoaa julkiseen päätöksentekoon liittyvät poliittiset ja oikeudelliset asiakirjat yhteen paikkaan sekä tarjoaa digitaalisia työkaluja niiden tutkimiseen. 

Jo olemassa olevaa Lakitutka.fi-palvelua ja FINPARL-aineistoa hyödyntävä uusi LAWPOL-tutkimusinfrastruktuuri kattaa päätöksenteon koko elinkaaren aina poliittisista ohjelmista tuomioistuinratkaisuihin asti. Tutkimusinfrastruktuuria ovat rakentamassa Turun yliopiston oikeustieteellinen tiedekunta ja eduskuntatutkimuksen keskus sekä Åbo Akademin ihmisoikeusinstituutti, kukin tuoden mukanaan oman erityisosaamisensa.

LAWPOL pitää sisällään lainsäädäntöprosessille keskeiset oikeudelliset aineistot. Tähän kuuluvat muun muassa lainvalmistelijoiden, sidosryhmien ja asiantuntijoiden tuottamat asiakirjat, EU-lainsäädäntö sekä kansallinen ja kansainvälinen oikeuskäytäntö.

Mukana on myös lainsäädännön poliittinen ulottuvuus. Esimerkiksi eduskuntakeskustelut, hallitusohjelmat sekä vaali- ja puolueohjelmat ilmentävät päätöksentekoon liittyvää poliittista dynamiikkaa, aatteellisuutta, intressejä ja ristiriitoja. Tähän asti hajallaan ja useissa paikoissa olleet aineistot kootaan nyt yhden portaalin alle.

LAWPOLin tarjoamat uudet digitaaliset työkalut edistävät poikkitieteellistä tutkimusta, poliittisen päätöksenteon ja lainsäädännön läpinäkyvyyttä sekä avoimuutta. Ennen kaikkea helppokäyttöinen käyttöliittymä mahdollistaa suurten aineistojen tarkastelun ilman laskennallisten menetelmien syvällistä tuntemusta. Lue lisää hankkeesta…

Poliittisen päätöksenteon ja lainvalmistelun läpinäkyvyys edistää demokratiaa

Helppokäyttöiset digitaaliset työkalut auttavat suurten aineistojen tutkimisessa

LAWPOL pähkinänkuoressa

Tutkijoille, toimittajille, asiantuntijoille… ja ihan kaikille!

LAWPOL hyödyttää erityisesti heitä, jotka liikkuvat työkseen oikeuden ja politiikan rajapinnoilla, mutta infrastruktuuri on avoin kaikille kiinnostuneille!

Poliittisen ja oikeudellisen valmistelun seuraaminen

Tutki itseäsi kiinnostavien lakien syntyhistoriaa EU-tasolta tuomiostuin-ratkaisuihin asti

Löydä vastauksia ja inspiroidu kysymään uusia kysymyksiä

Kuka käyttää valtaa Suomessa? Millä tavoin? Miten asioista puhutaan? Minkälaisia trendejä on havaittavissa?

Ajankohtaista hankkeesta

Suomi