Tietosuojaseloste -Verkkosivuston tiedot

Tämä tietosuojailmoitus koskee tätä (lawpol.fi) verkkosivustoa ja sen kävijöiden tietoja, joita siinä kerätään ja käsitellään.

Evästeet

Mikäli sinulla on tili ja kirjaudut sivustolle, asetamme väliaikaisen evästeen, joka päättelee tukeeko selaimesi evästeitä vai ei. Tämä eväste ei sisällä henkilötietoa ja se poistetaan kun selainikkuna suljetaan.

Kun kirjaudut sisään asetamme useita evästeitä, jotka tallentavat kirjautumis- sekä näyttöasetuksesi. Kirjautumisevästeet poistetaan kahden vuorokauden kuluessa, näyttöasetuksiin liittyvät evästeet poistuvat vuoden päästä. Mikäli valitset “Muista minut” kirjautumisen yhteydessä, kirjautumistietojasi säilytetään kahden viikon ajan. Mikäli kirjaudut ulos, kirjautumiseen liittyvät evästeet poistetaan samassa yhteydessä.

Mikäli julkaiset artikkelin tai muokkaat olemassa olevaa tallennamme selaimeen evästeen, joka sisältää muokattavan artikkelin ID:n. Eväste vanhenee yhdessä vuorokaudessa.

Kenelle jaamme tietosi

Jos pyydät salasanan palauttamista, IP-osoitteesi liitetään mukaan palautussähköpostiisi.

Kävijän käyttämät sivujen yhteisöliitännäiset toiminnot sosiaaliseen mediaan siirtyvät kolmannen osapuolen palvelun seurantatietoihin.

Verkkosivustolla voidaan käyttää seuraavien palveluiden evästeitä ja yhteisöliitännäisiä palveluita: Google Analytics, Google Tag Manager, Matomo, Instagram, Twitter, Sanoma, AddThis, Facebook, Snapchat ja LinkedIn.

Osa kolmannen osapuolen tarjoamista palveluista voivat sijaita Euroopan talousalueen ulkopuolella olevissa maissa.

Kuinka kauan säilytämme tietoa

Tallennamme rekisteröityneiden käyttäjien käyttäjäprofiilien tiedot. Kaikilla käyttäjillä on mahdollisuus nähdä, muokata ja poistaa omia henkilötietojaan milloin vain. Ainoastaan käyttäjänimeä ei voi muuttaa. Verkkosivuston ylläpitäjät voivat nähdä ja muokata käyttäjäprofiilien tietoja.

Mitä oikeuksia sinulla on omaan tietoosi

Mikäli sinulla on käyttäjätili tälle sivustolle, voit pyytää koostetiedostoa omista henkilötiedoistasi, sisältäen kaiken henkilötiedon, jonka olet meille antanut. Voit myös pyytää henkilötietojesi poistoa. Oikeus omien tietojen poistoon ei koske sellaista henkilötietoa, joka meidän on säilytettävä ylläpidollisista, juridisista tai tietoturvaan liittyvistä syistä.

Rekisteröidyn oikeudet

Tietosuojavaltuutetun internet-sivulta saat lisätietoa sinua koskevista oikeuksista:tietosuoja.fi/rekisteroidyn-oikeudet-eri-tilanteissa

Rekisteröidyn oikeuksia koskevissa asioissa tulee olla yhteydessä kohdassa 1 mainittuun tahoon.

Oikeus saada pääsy henkilötietoihin

Sinulla on oikeus saada tietoa siitä, mihin tarkoitukseen henkilötietojasi kerätään ja miten niitä käsitellään, sekä oikeus tarkistaa sinua koskevat tiedot.

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Sinulla on oikeus vaatia, että sinua koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot korjataan. Sinua koskevat virheelliset tiedot tulee pyynnöstäsi korjata ja epätäydelliset tiedot tulee täydentää.

Oikeus tietojen poistamiseen

Sinulla on oikeus vaatia, että sinua koskevat henkilötiedot poistetaan.

Rekisterinpitäjän ei kuitenkaan ole pakko poistaa henkilötietojasi, jos ne ovat perustellusti tarpeellisia seuraavia tarkoituksia varten:

  • sananvapaus ja tiedon välittäminen
  • lain noudattaminen
  • rekisterinpitäjälle kuuluvan julkisen vallan käyttäminen
  • yleinen etu – esimerkiksi arkistointi, tutkimus tai tilastointi
  • oikeusvaateen laatiminen, esittäminen tai puolustaminen.

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen

Jos vastustat käsittelyä, kyseenalaistat käsittelyn laillisuuden tai tietojen oikeellisuuden, tai mikäli tarvitset henkilötietojasi oikeusprosessissa, sinulla on oikeus pyytää käsittelyn rajoittamista, kunnes asia on selvitetty.

Vastustamisoikeus

Joissakin tilanteissa voit vastustaa henkilötietojesi käsittelyä ja pyytää, että tietojasi ei käsiteltäisi ollenkaan. Vastustaminen on mahdollista, jos rekisterinpitäjä käsittelee tietojasi yleisen edun tai julkisen vallan vuoksi tai oikeutetun etunsa perusteella.

Voit vastustaa tietojesi käsittelyä, jos sinulla on siihen jokin henkilökohtaiseen tilanteeseesi liittyvä erityinen syy. Tällöin emme voi käsitellä henkilötietojasi, paitsi jos käsittelyyn on olemassa huomattavan tärkeä ja perusteltu syy, joka syrjäyttää sinun etusi, oikeutesi ja vapautesi tai jos tietojen käsittely on tarpeen oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.

Oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetun toimistoon

Sinulla on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetun toimistoon, jos tietojesi käsittelyssä on rikottu voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Tietosuojavaltuutetun toimiston yhteystiedot

Käyntiosoite: Lintulahdenkuja 4, 00530 Helsinki
Postiosoite: PL 800, 00531 Helsinki
Puhelinvaihde: 029 566 6700
Kirjaamo: 029 566 6768
Sähköposti (kirjaamo): tietosuoja(at)om.fi

Suomi